113

برگزاری بیش از 113 همایش کارآفرینی

37

37 عضو رسمی فعال

1

رتبه 10.000 الکسا ایران

1

آماده هماری با دیگر کسب و کارهای کوچک و بزرگ

حامی دکتر چطور ​

کوچکترین عضو گروه دکتر چطور 14 سال و بزرگترین عضو بالای 65 سال هستند. امیدواریم بتوانیم مطالب مفیدی را به شما ارائه دهیم.

شما میتوانید کسب و کار خود را در سایت دکتر چطور تبلیغ کنید​

www.drchetor.com