عکس نوشته و شعر برای متولدین اردیبهشت

شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی

متولدین اردیبهشت ماه بـه بخشندگی و روحیه مثبت همیشگی شان مشهور هستند. انها بـه ندرت دچار افسردگی میشوند و همیشه بـه اطرافیان شان امید می‌دهند. در ادامه مجموعه اي زیبا از شعر متولدین اردیبهشت را مرور میکنیم.  با ما همراه باشید.

شعر جدید اردیبهشت ماهی ها

معشوق اردیبهشتی مـن

دلتنگی ام را خاک می‌کنم

نام تورا می کارم

میدانم

فرداسبز خواهد شد

وقتی بـه اردیبهشت دستان تـو

ایمان آوردم

»دانیال رحمانیان«

شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی

شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی
شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی

شاعر: شاملو 

متولد ماه اردیبهشت

دراین ماهی کـه مانند بهشته

خدایم سرنوشت از نو نوشته

همانند درخت و سبزه و گل

برایم یک بهشت، سنبل نوشته

بـه مـن بخشیده کـه عاشق بمانم

کـه بی عشق زندگی بیچاره زشته

دل هر یازده ماه بقیه، وای بمیرم

برای ماه مـن گشته فرشته

تمام ماه هاي باتو بودن، تا بیایی

بـه عشق دیدنت اردیبهشته

»داود سهامی«

شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی
شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی
شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی
شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی
شعر برای متولدین اردیبهشت ماه + عکس نوشته های جدید اردیبهشت ماهی

اردیبهشتی ها تولدتون مبارک . تولد خودم هم مبارک 

۲ دیدگاه برای “عکس نوشته و شعر برای متولدین اردیبهشت

نظرات بسته شده اند.