چطورچرتهای طولانی ، بیش از 9 ساعت خواب ممکن است خطر سکته مغزی را افزایش دهد؟

افراد برای گرفتن انرژی بیشتر یا آرام کردن ذهن خود پس از انجام یک کار بسیار خسته کننده یا استرس زا ، از چرت زدن یا تمدید خواب لذت می برند.

با این حال ، محققان هشدار داده اند که خوابیدن طولانی یا خوابیدن نه ساعت یا بیشتر ممکن است منجر به مشکلات جدی سلامتی شود.

یک مطالعه جدید ، که در مجله یک مطالعه جدید ، که درمجله نورولوژی منتشر شده است ، نشان می دهد افرادی که درطول روز چرت می زنند یا بیشتر از هشت ساعت شب می خوابند ، خطر بیشتری برای سکته مغزی دارند. این یافته ها از تجزیه و تحلیل داده های 31750 نفر در چین بدون سابقه سکته مغزی یا سایر مشکلات عمده بهداشتی ،گرفته شده است .

محققان از میانگین شرکت کنندگان در سنین 62 سال در مورد عادتهای خواب و خواب خود سوال کردند و تا شش سال آنها را بررسی کردند. در طول مطالعه ، تیم 1،557 مورد سکته مغزی ثبت کردند.

نتایج نشان داد که افرادی که بیش از 90 دقیقه در طول روز می خوابیدند ، 25 درصد بیشتر از افرادی که به مدت 30 دقیقه چرت می زدند بیشتر از خطر سکته مغزی داشتند. با این حال ، محققان خاطرنشان كردند كه چرت های طولانی مدت از 31 دقیقه تا یک ساعت منجر به افزایش احتمال سكته مغزی نمی شود.

در گروهی که خواب شبانه داشتند، محققان دریافتند که خواب نه ساعت یا بیشتر، 23 درصد شرکت کنندگان را در معرض سکته مغزی قرار می دهد. اما افرادی که کمتر از هفت ساعت در شب می خوابیدند با خطر کمتری مواجه شدند.

شرکت کننده هایی که هم خواب طولانی داشتند ، 85 درصد خطر سکته مغزی رابیشتر دارند. محققان خاطرنشان كردند كه عواملي که در سكته مغزي نقش زیاد دارند : فشار خون بالا ، ديابت و استعمال سيگار

وی ادامه داد: تحقیقات بیشتری برای چگونگی خوابیدن وچرت زدن طولانی و خوابیدن در ساعات طولانی تر در شب لازم است ، وبه افزایش خطر سکته مغزی مرتبط است ، اما مطالعات قبلی نشان داده اند که چرت زدن و خوابیدن طولانی مدت ، تغییرات  نامطلوب در سطح کلسترول خون وافزایش دور کمردارند.

ژانگ نویسنده ومحقق دانشگاه علم وفناوری درچین نشانگر شد که چرت زدن ومدت خواب در سالم ماندن اهمیت دارد. ژانگ افزود: افراد همچنین باید از کیفیت خواب خوب به ویژه در میانسالی و سالخوردگان در اولویت قرار بگیرند تا از سکته مغزی جلوگیری کنند.

م.اعلم

lifestyle/Microsoft news منبع: