معرفی کتاب فراراز سیبری

کتاب فرار از سیبری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط یوزف مارتین باوئر نوشته شده است.که انتشارات آن داخل تهران و هرم می باشد.و با ترجمه نادر بیات انجام گرفته است.اردوگاه های کار اجباری موسوم به گولاگ در اتحاد جماهير شوروي سابق پس از انقلاب سال هزار و نهصد و هفده به وجود آمده و در اوايل دهه سی ميلادي زیاد شده اند . این اردوگاه ها در غیر قابل ترین شرايط آب و هوايي بر پا شده بودند. ولادیمیر لنین رهبر انقلاب بلشویکی سال هزار و نهصد و هفده داخل روسیه با قلم خود ماده پتجاه و هشت قوانین مجازات عمومی را تدوین نمود که بر پایه ی آن گولاگ استالینی پایه ریزی گشته است. اثر در قالب داستان و اتفاقات خاطره های یک افسر آلمانی در جنگ جهانی دوم است. او در مونیخ زندگی می نموده است که در دوران خدمت داخل ارتش هیتلر به جبهه‌های شرق اعزام شده و سرانجام به اسارت ارتش شوروی در آمده است. ولی او به وقت اسارت نقشه‌ی فرار را طراحی می نماید و عاقبت پیروز شده و مسافت بین دماغه‌ی شرقی تا همه ی سیبری را در طول سه سال طی کند و به کشور خویش برگردد

 او داخل مونیخ زندگی می کند که در دوران خدمت داخل ارتش هیتلر به جبهه‌های شرق اعزام می گردد و سرانجام به اسارت ارتش شوروی در آمده است. ولی او در زمان زندانی شدن نقشه‌ی فرار را می کشد و درگیر داستانهای گوناگون پر از خطر در سیبری می گردد .در طی دوران جنگ جهانی دوم در سال هزار و نهصد و چهل و پنج یک افسر آلمانی به اسم کلمنز فارل به دست ارتش شوروی دستگیر شده و به جرم جنگ بر ضد پارتیزانهای اتحاد جماهیر شوروی به بیست و پنج سال کار اجباری داخل اردوگاه گولاگ در شمال شرقی روسیه محکوم می گردد و با عده ی زیادی از دیگر زندانیان به این اردوگاه منتقل می شود که به دست فرمانده ای بسیار بیرحم به اسم کامونوف اداره می شود 

نویسنده : یوزف مارتین 

مترجم : نادربیات

گردآورنده : باقری