حسین جعفری شاعر ( رباعی سرا ) موفق ایرانی

حسین جعفری :

متولد سال  1355 تهران  هستم

   در قالب کلاسیک رباعی و غزل…طبع آزمایی میکنم

عضو شورای شعر فرهنگسرای خاوران و کارشناس شعر آیینی سازمان تبلیغات اسلامی تهران و

عضو شاعران امروز و پایتخت شعر.  شعر هایم در کانالهای مختلف چه رباعی عاشقانه چه غزلیات مذهبی و در سایتهای گوناگون ثبت شده و یا در صدا سیما  ضبط و پخش و اجرا شده است.

 کتابهای به چاپ رسیده :

  1. رباعی وارونه (کمی آشفتگی) : سال 97 نشر آوای کلار
  2. حرم  رباعی : نشر سارات
  3. دل رباعی : نشر مایا

پر زنان آمد و بیباک و جه آرام نشست

خسته از اوج رسید به لب بام نشست

دانه مهر به او دادم و جلدش کردم

تا که قوقو زد و در تور دلم رام نشست

سحری بال و پرش باز شد و بال گشود

چرخ زد چرخ زد آنقدر که تا شام نشست

قفس تنگ زمین جای کبوترها نیست

باید ای دوست بر دوست سر انجام نشست

خسته شد بال و پرم باز زمینگیرشدم

تیر آه چه کسی بود به پرهام نشست

شعر مرغی ملکوتیست به بندش  نکشید

گرچه گهگاه غریبانه در این دام  نشست

چاپ شعرهای بنده همراه شاعران خاوران در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار: مجموعه رباعی

چون کوه شکوه پایداری شده است

در شاهرگم چو نیل جاری شده است

چل سال درخت انقلاب ایران

با خون شهید آبیاری شده است  

زیر غم زلزله پر و بال من است

حال دل داغدیده ها حال من است

من بی تو غریب زیر این آوارم

هر جا بروم غمت بدنبال من است

چون خار به پات گر چه زنجیر شوند

تو هیچ نگو تا که تحقیر شوند

وقتی که سکوت بهترین پاسخهاست

بگذار که در حسادتت پیر شوند

گل بود بسوی باغبان پرپر رفت

از خاک به عرش پیش همسنگر رفت

سردار ، شهادتت مبارک بادت

با رفتنت انگار که صد لشگر رفت

(در وداع با سردار شهید قاسم سلیمانی )

شیریست که در اسارت زنجیر است

آغشته به خون و بر لبش تکبیر است

دیروز یمن … غزه و اکنون در هند

در گوش صدای مردم کشمیر است

رفتی دل شهر از غمت در خون است

این صورت یاسها ببین گلگون است

تو گردن شعر فارسی حق داری

یعنی ادبیات به تو مدیون است

(در رثای مرحوم حسین آهی)

بتهای عروض اینچنین میشکند

در شیشه وزن هم ببین میشکند

صد رحمت حق به قالب نیمایی

در سپید… قافیه و وزن و افاعیل همه چیز آزاد است

#کمی آشفتگی

رباعی وارونه نشر آوای کلار

گردآورنده:مریم غریب